Onze missie.

Mensen zelfverzekerd maken over de bescherming van hun financiële risico’s.

Onze visie.

De bescherming van financiële risico’s op een natuurlijke en persoonlijke manier integreren in het dagelijks leven.

Onze kernwaarden.

Ons karakter, ons dna.

Onze vier kernwaarden zijn het dna van onze organisatie. Ze vormen het fundament waarop we beslissingen nemen. Ze inspireren en houden ons scherp. Ze geven richting aan wie we zijn en hoe we ons gedragen, zowel intern naar collega’s als extern naar o.a. onze partners, klanten en intermediairs.